Tag:

Tảng đá ngầm

TTCT - Ngày càng nhiều học sinh được hướng đến một nền giáo dục “quốc tế”, từ cấp mầm non tới du học, ngay từ bậc trung học và sau đó. Tất nhiên, trong những điều kiện thu nhập khác nhau, sự dị biệt này là tất yếu. Song, liệu điều đó có dẫn đến một xã hội phân hóa? Kinh nghiệm ở vài nước tư bản hàng đầu cho thấy gì? Và khuyến cáo của các tổ chức quốc tế ra sao?