Tag:

Xung đột thương mại Nhật - Hàn: Không phải một ngày một bữa

TTCT - Mâu thuẫn mậu dịch giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đang căng thẳng và không hiểu sẽ được giải quyết theo chiều hướng nào. Nhật Bản đã tuyên bố sẽ loại Hàn Quốc khỏi “danh sách trắng” vào ngày 2-8, tức danh sách các nước được buôn bán với Nhật mà nguyên vật liệu có thể dùng cho vũ khí.