Tag:

Tây Phi

TTCT - Người dân ở Freetown (Sierra Leone) nói Giáng sinh 2014 của họ đã bị virút Ebola đánh cắp, sau khi chính quyền cấm tổ chức Giáng sinh 2014 cũng như lễ hội năm mới 2015 ở thủ đô nhằm ngăn ngừa dịch bệnh hoành hành thêm.