Tag:

Thâm thủng ngân sách

TTCT - Sau khi Bộ Tài chính Hi Lạp hôm chủ nhật 2-10 công bố dự thảo ngân sách 2012, theo đó Hi Lạp sẽ không đạt mục tiêu giảm thâm thủng ngân sách năm 2011 mà các chủ nợ đã đặt ra, phản ứng chung là không hài lòng.