Tag:

Thang máy Sài Gòn

TTCT - Thuận là tác giả của các tiểu thuyết Made in Vietnam (2002), Chinatown (2005), Paris 11 tháng 8 (2006), T mất tích (2007) và Vân Vy (2008). Cuộc trò chuyện này được thực hiện nhân dịp cuốn tiểu thuyết mới nhất của chị - Thang máy Sài Gòn (Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn, 2013) - ra mắt tại Việt Nam tháng 9 này.