Tag:

Thanh Hiền

TTCT - Ấy là một ngày lễ, những con phố quanh chợ chật cứng người. Khổ thay, đoạn này chẳng có đèn xanh đèn đỏ, mạng ai nấy giữ. Tôi lần mò sang đường, đi cạnh là một phụ nữ trung niên.