Tag:

Thế giới không còn côn trùng

TTCT - Côn trùng nhiều vô số, không dễ thấy và khó theo dõi, việc chúng đang biến mất chủ yếu ở cảm nhận nhiều hơn là các bằng chứng khoa học. Chúng ta từng thấy chúng bên bờ kênh, trong sân nhà hay dưới ánh đèn đường - nhưng giờ hầu như chúng không còn ở đó nữa. Nếu côn trùng lặng lẽ biến mất, chúng sẽ mang theo cùng sự phong phú đa dạng đã làm nên Trái đất và khiến hành tinh của chúng ta biến đổi theo những cách không thể lường trước.