Tag:

Thế nào là “assembled in

TTCT - Câu chuyện lình xình của Khaisilk quanh cái mác “Made in...” cần được nhìn thêm ở góc độ kinh doanh và bảo vệ thương hiệu của DN Việt Nam. Cần hiểu rõ các khái niệm trong việc ghi nhãn mác xuất xứ hàng hóa để giảm thiểu rủi ro trong tranh chấp thương hiệu, giữ uy tín với người dùng... Hiểu biết này cũng hữu ích cho người tiêu dùng khi chọn lựa sản phẩm...