Tag:

Thị Nở

TTCT - Vốn rất thích hai nhân vật Chí Phèo và Thị Nở, nên khi nghe tin khu du lịch làng Vũ Đại mở ra đón khách, tôi nhào đến ngay.