Tag:

Thị thành sính quê

Sài Gòn vào mùa mưa. Khổ một nỗi, mưa cứ hay trút xuống vào những buổi chiều tan tầm làm người ta khổ sở trên những con đường ngập. Xe chết máy, leo lên lề, đề đạp một hồi máy nổ lại tiếp tục “bơi”, một quãng lại chết máy.