Tag:

Thư Ban Biên tập

  • TTCT
  • 24/9/2011
  • 240 từ

TTCT - Kính thưa quý bạn đọc,Thật khó khăn cho chúng tôi khi thông báo đến tất cả bạn đọc rằng Tuổi Trẻ Cuối Tuần sẽ tăng giá báo từ số ra ngày 2-10-2011.