Tag:

Thu phí người nuôi bệnh

TTCT - Với tất cả sự tôn trọng, một người đọc có hiểu biết và lương tri sẽ phải suy ngẫm ý tưởng “thu phí người nuôi bệnh là hợp lý” của một thứ trưởng y tế để xem chuyện đó có thực sự “hợp lý” không, trong những điều kiện, bối cảnh nào; nếu không thì vì sao, chớ không có chỗ cho những “la hét” cảm tính.