Tag:

Thủ tướng Lý Hiển Long

TTCT - Khó có nhà lãnh đạo chính phủ nào có thể được như Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long để loan báo với các công dân của mình rằng “kinh tế Singapore đã khôi phục mạnh mẽ trong năm 2010, tăng 14,7% cả năm”.