Tag:

Thục Anh

TTCT - Bạn muốn nhìn thấy biểu hiện nào của vợ khi mang tiền lương tháng về? Câu trả lời cho đa số: đó là nụ cười!

TTCT - Thiên hạ hay nói quá về chuyện chạy chức chạy quyền mà quên rằng năng lực mới là điều quan trọng. Như trường hợp của tôi...