Tag:

Thuyền nhà thuyền

TTCT - Trong địa hạt thơ cũng như nghệ thuật thị giác, hơn 20 năm qua, Ly Hoàng Ly theo đuổi việc bắc nhịp cầu giữa quá khứ và hiện thời. Triển lãm đa phương tiện Thuyền nhà thuyền (*), thuộc giai đoạn 3 dự án đang tiếp diễn 0395A.ĐC của cô tiếp tục nối nhịp cầu đó.