Tag:

Tí Toáy

TTCT - Ở đó, những hạt mầm nuôi dưỡng tâm hồn cảm thụ nghệ thuật đang được gieo xuống. Nhưng tất cả vẫn rất cần thêm sự hiểu biết và tham gia đúng cách của xã hội để phát triển thành cây trái khỏe mạnh...