Tag:

Tôi đã bị... xâm hại

TTCT - Từ những chuyện đã gặp trong cuộc đời, tôi đúc kết kinh nghiệm rằng: tai họa xảy ra cho các em gái ở bất kỳ nơi đâu, nhà hàng xóm, nhà mình, nơi làm việc, nơi công cộng...