Tag:

TP.HCM tăng thuế

TTCT - Theo nghị quyết 54/2017, HĐND TP.HCM được đề xuất Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định áp dụng trên địa bàn TP thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất đối với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường. Mức tăng thuế hoặc thuế suất không quá 25% so với mức thuế hoặc thuế suất hiện hành. Tháng 4-2019, UBND TP.HCM đã đưa đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với bia nhằm giảm dần mức tiêu thụ. Nhưng đến nay, phương án tăng thuế bia vẫn còn trên bàn thảo luận.