Tag:

Trà Vinh

TTCT - Mỗi lần tết đến, dân Cầu Kè, Duyên Hải, Cầu Ngang (Trà Vinh) bước vô mùa thu hoạch củ cải trắng. Vùng đất giồng cát này kết hợp với mùa xuân ấm áp, nước giếng ngọt lành nên củ cải trồng tới đâu là trúng tới đó và đã tạo nên một thương hiệu.