Tag:

TRẦN KIM TRẮC

TTCT - Vợ chồng sống chung, ăn ở với nhau trong cùng một nhà, vị đời mặn, ngọt, chua, cay, chát, đắng nếm đủ. Có gì đóng cửa bảo nhau, cớ sao lôi nhau ra trước công đường cho miệng đời dị nghị báo chí rêu rao?