Tag:

Trần Trọng Trung

TTCT - Trong nhiều tác phẩm viết về hai cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ và về những tướng lĩnh trực tiếp điều hành mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một điển hình, đại tá Trần Trọng Trung - một nhà nghiên cứu am tường lịch sử chiến tranh cách mạng - đã đưa ra nhiều tư liệu lịch sử đặc biệt mà ông có dịp tiếp cận, kể cả từ phía ta và phía đối phương.