Tag:

Trên dấu chim di thê

TTCN - Khi tôi sinh ra, ông Tường lên rừng. Khi tôi lớn, ông Tường rong chơi, không khi nào ông có dịp rảnh rỗi để chỉ dạy tôi, nhưng nhờ những lần chuyện vãn với ông, tôi đã lĩnh hội được cái ý niệm của một người từng trải, rằng thế giới tồn tại bởi sự lễ độ, ngay cả với những hạt vật chất bé nhỏ nhất...