Tag:

Trên xe lửa

TTCT - Mỗi khi được dịp đi đâu đó, tôi có cái tật hay nhìn ngó xung quanh, so sánh xem họ khác gì mình.