Tag:

Trump hay Clinton

TTCT - Muốn hay không muốn, kết quả cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Mỹ cũng sẽ dẫn đến một số thay đổi, trong đó có vấn đề chính sách đối với châu Á. Một số thủ đô châu Á cũng đã và đang “chấm” hai ứng cử viên...