Tag:

Trung - Phi

TTCT - Những tuyên bố cứng rắn khác thường gần đây của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã khiến tờ Bưu Điện Hoa Nam (SCMP) 13-8-2019 đặt dấu hỏi: “Phải chăng tuần trăng mật Trung - Phi đã kết thúc?”. Có lẽ cần nhìn vấn đề trong các mối quan hệ khác, với người dân và quân lực Philippines.