Tag:

Trung Quốc chuyển mình

  • TTCT
  • 23/11/2003
  • 1634 từ

TTCT - Trung Quốc (TQ), với khối dân khổng lồ bằng dân số 1/4 nhân loại, đang trở thành một siêu cường kinh tế. Một nghiên cứu mới của Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (Mỹ) dự kiến nền kinh tế TQ sẽ qua mặt cả Pháp, Anh và Đức trong bốn năm tới. TQ đang cho thấy sự thành công của quá trình canh tân của mình.