Tag:

Trung Quốc sửa hiến pháp

TTCN - Theo những thông tin ban đầu từ tờ China Daily và Tân Hoa xã, các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhân quốc khánh năm nay đã đưa ra những tuyên bố đẩy mạnh cải cách chính trị sâu rộng, kể cả việc sửa đổi hiến pháp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khu vực kinh tế tư nhân. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng sẽ nhấn mạnh hơn việc phát triển đồng đều để giảm bớt khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng đang là một trong những vấn đề xã hội lớn của Trung Quốc.