Tag:

Trung Quốc vất vả với thực phẩm bẩn

TTCT - Nói về thực phẩm bẩn, có lẽ không nơi nào trên thế giới qua được Trung Quốc, và cũng chính vì thế, đủ loại công nghệ và thiết bị hiện đại đã được nghĩ ra ở quốc gia này để đảm bảo những gì được cho vào miệng không gây ung thư hay ngộ độc. (Mời đọc thêm bài “Sau sữa bột đến văcxin, tiếp theo sẽ là gì?”, trang 30).