Tag:

Trường đại học Lancaster

TTCT - “Nào, nâng ly, nâng ly”, đang đứng cạnh tôi, anh chàng Joe Lavelle vươn tay đập thình thình xuống bàn. Tôi và những người bạn tứ xứ tỏa thành vòng tròn, nâng những chiếc ly thủy tinh nhỏ lên cao.