Tag:

Trương nguyện Thành

Cuộc tìm kiếm hiệu trưởng cho các trường đại học thường là một cuộc tìm kiếm mất thời gian, công sức và tiền bạc, nhưng đó là nỗi đau đầu của hội đồng quản trị hay hội đồng trường. Bộ GD-ĐT cũng như chính quyền địa phương hầu như không liên quan, và cũng không việc gì phải can thiệp.