Tag:

Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư

TTCT - Chưa bao giờ Lụt nản lòng, dù đuổi theo con cá thác lác chuyên phá mồi câu hay theo dấu của ông Sơn Đông bán thuốc.