Tag:

TS Đỗ Thị Phúc

TTCT - Ngày đầu tuần của TS Đỗ Thị Phúc bắt đầu bằng một hội thảo khoa học và hạn chót cho một đề xuất nghiên cứu... Chị sẽ phải hoàn tất những việc này sau hai đêm mất ngủ vì trông cô con gái nhỏ mới 2 tuổi bị sốt.