Tag:

TS Trần Hương Lan

TTCT - 2013 là năm bước ngoặt của Trần Hương Lan: nhận bằng tiến sĩ ở Pháp (đề tài tìm quark nặng sử dụng dữ liệu ghi nhận từ máy dò ATLAS tại Trung tâm Nghiên cứu hạt nhân châu Âu - CERN) hồi tháng 10, chỉ vài ngày sau cô được học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ của Trung tâm Nghiên cứu quốc gia Đức DESY.