Tag:

Tự luận

TTCT - Báo Tuổi Trẻ ra ngày 27-7-2013 cho biết có “hàng ngàn bài thi điểm 0” trong kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua, tập trung vào môn toán và lịch sử. Các môn văn, địa lý cũng có điểm 0, và thống kê cho thấy những bài thi bị điểm 0 tập trung chủ yếu ở các môn tự luận.