Tag:

Tự quản chung cư

Chung cư đang là sự lựa chọn của không ít người dân bởi những tiện ích thiết thực của nó. Hơn thế, cư dân ở đây còn được hưởng hàng loạt quyền lợi đi kèm nếu công tác tổ chức, điều hành thật sự hiệu quả.