Tag:

Tự tử Hàn Quốc

TTCT - Trong nỗ lực ngăn chặn làn sóng tự tử ở giới trẻ, Nhật Bản có hàng nghìn tình nguyện viên làm “người gác cổng cuộc đời”, Hàn Quốc cho các bạn trẻ trải nghiệm cảm giác “chết giả” trong... quan tài.