Tag:

Từ vụ xả lũ bên Trung Quốc

TTCT - Tài nguyên nước sông Hồng nước ta được hình thành phần lớn từ phía Trung Quốc. Trong 10 năm trở lại đây, thượng nguồn các sông Đà, Thao, Lô phía sát biên giới Việt - Trung, Trung Quốc đã xây dựng các nhà máy thủy điện gồm bảy nhà máy trên thượng nguồn sông Đà, tám nhà máy trên thượng nguồn sông Lô - Gâm và một nhà máy ở thượng nguồn sông Thao.