Tag:

Tuyết Hoa

TTCT - Đầu năm hai vị bộ trưởng vi hành ra tận chợ để kiểm tra vệ sinh thực phẩm. Tivi và các báo ra rả chuyện kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP). Chuyện ngộ độc xảy ra hằng ngày, hô hào kiểm tra năm nào cũng giống nhau rồi đâu lại vào đó.