Tag:

V Putin

TTCT - Tổng thống Nga V. Putin đã kết thúc tốt đẹp cuộc làm việc một ngày ở Việt Nam (12-11), chuyến thăm thứ ba kể từ năm 2006 đến nay. TTCT trò chuyện với nhà sử học Petr Tsvetov, cựu giám đốc Trung tâm văn hóa khoa học Nga tại TP.HCM thập niên 1980-1990, về một mối “ngoại giao nhân dân”.