Tag:

Vance John Rodriguez

LTS: Tháng 11-2020, Nicholas Thompson, tổng biên tập tạp chí Wired, đăng thiên phóng sự về trường hợp kỳ lạ của một hiker, được tìm thấy đã chết nhưng không tài nào xác định được nhân thân (TTCT đã lược dịch trong số 47-2020). Tháng 1-2021, Thompson có bài viết nối tiếp, cho biết đã tìm ra không chỉ tên tuổi Hầu Như Vô Hại, mà còn quá khứ đau buồn của anh. Tất cả là nhờ Internet.