Tag:

Vedan

TTCT - Cuối cùng, vào giờ thứ 23, khi thời hiệu khởi kiện gần hết, nông dân tỉnh Đồng Nai cũng “được” đi kiện Vedan như nông dân Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM, sau khi được khuyên “không kiện là hiểu biết pháp luật”. Ai làm gì và cái gì thiếu, thừa trong vụ Vedan?