Tag:

Vedan gây ô nhiễm

TTCT - Khủng hoảng tài chính ở Mỹ, sữa Trung Quốc chứa melamine, Vedan và một số doanh nghiệp ở Đồng Nai làm ô nhiễm môi trường, những chuyện tưởng chừng như không có liên quan gì với nhau đó thực chất lại có một điểm chung. Đó là việc các cơ quan quản lý, trong vai trò là người gác cổng cho toàn bộ nền kinh tế - xã hội, đã không tròn trách nhiệm của mình.