Tag:

Venezuela

TTCT - 15 bệnh nhân thận chết vì không được lọc máu do cúp điện kéo dài - có lẽ đó không chỉ là hậu quả duy nhất của đợt mất điện dài nhất trong lịch sử Venezuela, trong tình cảnh rối ren hiện nay ở nước này. Các trường học đang đóng cửa, công nhân phải nghỉ làm vì mất điện suốt một tuần lễ (từ ngày 7 đến 14-3).