Tag:

VẾT XƯỚC

Mỗi ngày tiếng khóc của đứa trẻ đã trở thành một âm thanh quen thuộc trong con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố.