Tag:

Viên chức tốt

TTCT - Đầu năm mới, có ai bắt tay một cán bộ chúc làm được nhiều việc hơn cho dân, xây được trường mới, giảm được hộ nghèo, hay lại cũng chúc “làm ăn tấn tới” và “tiền vào như nước”?