Tag:

Viên ngọc Baroque

TTCT - Ba ngày ở Quito (Ecuador), dường như những bước chân định mệnh của tôi vận chặt vào chuyến xe buýt số 2. Mỗi ngày, vào phố cổ rồi quay lại căn gác trọ đơn sơ vẫn là chuyến xe nghĩa tình của anh lơ xe cao to, đậm người có khuôn mặt tròn phúc hậu, luôn gọi tôi xuống xe bằng “Vietnamita - người Việt”…