Tag:

Việt Nam 2035

TTCT - Có rất nhiều cách đọc và tiếp thu Báo cáo tổng quan Việt Nam 2035 do Ngân hàng Thế giới (WB) và Bộ Kế hoạch và đầu tư cùng thực hiện. Tất nhiên, báo cáo này không phải là “kinh thánh” để không thể không bàn bạc lại, song tối thiểu cũng nên được đọc một cách nghiêm túc.