Tag:

Việt Nam giữa châu Âu

TTCT - Câu đầu tiên trong cuốn catalogue dày 600 trang bằng tiếng Đức của trưng bày “Báu vật khảo cổ học Việt Nam”, tiến sĩ khảo cổ Andreas Reinecke đã trích dẫn câu tục ngữ “Có chí thì nên” bằng tiếng Việt. Bốn từ ấy đong đầy bao nhiêu năm tháng khó khăn đã đi qua.