Tag:

Việt Nam và ASEAN

TTCT - Lịch sử sẽ ghi “ASEAN đã được tuyên cáo là một cộng đồng qua một bản tuyên cáo ký kết bởi 10 nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27 ở Kuala Lumpur hôm 22-11-2015. ASEAN sẽ là gì trong 10 năm tới, trong mắt các “ông lớn” khu vực và thế giới?