Tag:

Việt Nga

TTCT - Tiếp theo ký sự kỳ trước: “Nước Nga trước tháng 3-2012”, TTCT đã gặp giáo sư - tiến sĩ khoa học Vladimir Kolotov, trưởng bộ môn lịch sử các nước Viễn Đông thuộc khoa Đông phương học, Đại học Quốc gia Saint Petersburg, người vừa kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.